Jeżeli chcesziść w nowym kierunku lub coś zmienić.
rozwiać otaczającą Ciebie mgłę.
osiągnąć konkretne cele.
spojrzeć w szczere lustro.
wyruszyć w drogę w przyszłość.
rozpocząć coś nowego.
pokierować innych w określonym kierunku.
wpłynąć na innych.
Jako manager i coachpracuję bezpośrednio z Tobą,
wspieram zespoły w ich pracy,
współpracuję przy prowadzeniu projektów biznesowych,
mówię otwarcie i szczerze (po polsku i angielsku),

z Tobą indywidualnie lub z firmami.

... tak, że osiągniesz swoje cele.

Masz pytanie? Czekam pod adresem: poczta@marcinbajda.eu
© 2011 Marcin Bajda Management & Coaching Created & Powered by ETRONIK