Extended Disc Linki
Nie chodzi o to, jak dobry jesteś,
ale jak dobrym chcesz być.
Paul Arden

Jeżeli myślisz o


kierowaniu i komunikowaniu w zgodzie ze swoją osobowością?
znalezieniu własnego miejsca, aby zrealizować swoje pomysły?
wyjściu ze ślepej uliczki i powrocie na swoją ścieżkę?
byciu bezpiecznym w niebezpiecznych czasach?
byciu silnym bez maski, byciu autentycznym i sobą?
byciu świadomym swoich własnych mocnych stron
i obszarów do poprawy?
zmianie kierunku pozostając cały czas sobą?
wiedzy czego chcesz, nie kim powinieneś być?

Jeżeli chcesz osiągnąć choćby jeden z wymienionych celów,
weź moją rękę.
Razem ocenimy, sprawdzimy, wytropimy, zbadamy,
a Ty zadziałasz.


Gdzie są moje mocne strony i te wymagające większej uwagi?
Gdzie jestem?
Dokąd chcę iść?
Jakie przeszkody stoją na mojej drodze?
Co mnie motywuje?
Jak mam iść swoją własną drogą?

Możesz
spojrzeć na siebie z różnych punktów widzenia.
doświadczyć efektu "uau!".
swobodnie przemyśleć sprawy.
wzmocnić siebie zewnętrznie dla wewnętrznej harmonii.
ustalić jasne cele w niepewnych czasach.

Będziesz kimś, kim chcesz być,
a nie osobą, którą powinieneś być.
© 2011 Marcin Bajda Management & Coaching Created & Powered by ETRONIK