Extended Disc Linki
Przed rozpoczęciem cyklu sesji proponuję skorzystać z narzędzi Extended DISC ®. Extended DISC ® Analiza Indywidualna opisuje Twój naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje Ciebie oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.
Wnioski wypłwyające z Extended DISC ® Analiza Indywidualna mogą być wykorzystane w późniejszych sesjach coachingowych.

Więcej informacji o Extedned DISC ® znajdziesz tutaj.
© 2011 Marcin Bajda Management & Coaching Created & Powered by ETRONIK